Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ tekkenbasara.mobi.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Bevel là gì

The lower par t of the remaining corpus was then beveled on the exterior, completely removing the mental eminence.
Without differential action between the wheels on each side, wind-up can occur in the bevels & shafts.
They also differ from ski boots in that the soles are beveled to avoid dragging in the snow during deep carves.
As there is no differential action between the wheels on each side, this causes a lot of wind-up in the bevels and shafts.
When the heads have sầu been prepared with bevels in top và underside lớn engage with the cask grooves they were put in the casks.
Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả cách nhìn của những biên tập viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press hay của những công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Teamviewer 13 Full Crack Sinhvienit // Bupladb, Team Viewer Terbaru Gratis V15

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *