Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự tekkenbasara.mobi.Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Backyard là gì

All who are worried about green-field development around their backyards will find the dangers in the clause.
All too often these issues are put aside and ignored until some well-publicised tragedy persuades many people to clear their often dirty backyards.
At any rate, in the old days one could get in touch with the little backyards & find out what was happening.
I know that generally more & more people are vigilant about the condition of animals they see in backyards, fields and elsewhere.
We do not need khổng lồ be lectured about democracy by those who have sầu plenty of homework to do in their own backyards.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu thị quan điểm của các chỉnh sửa viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press tuyệt của những bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Exploit Là Gì ? Tấn Công Exploit Xảy Ra Như Thế Nào? Từ Điển Anh Việt Exploit

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *