Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? Câu trả lời là Criminal Record hay Criminal Record Certificate hay Police Report. Bài viết dưới đây là sẽ trả lời câu hỏi “Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì” để bạn biết chắc là mình dùng từ nào đúng nhất. Tùy mỗi quốc gia khác nhau và thuật ngữ về Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh có thể khác nhau, nhưng về bản chất thì không khác.Bạn đang xem: Background check là gì


*

Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì?

Ở Canada, thường dùng các thuật ngữ sau để chỉ phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh:

Criminal record verification: xác minh thông tin phạm tộiRecord check blitz: Kiểm tra thông tin phạm tộiCriminal records: thông tin phạm tộiCriminal record check: phiếu lý lịch tư phápCriminal record information: thông tin phạm tôiCriminal record details: chi tiết/thông tin phạm tội

Ở Hoa kỳ, thường dùng các thuật ngữ sau để chỉ phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh:

Response for Criminal Record Check: Phúc đáp cấp phiếu lý lịch tư phápArrest record: thông tin giam giữ (phạm tội)Criminal check type 1: phiếu lý lịch tư pháp số 1Criminal records: thông tin phạm tộiAccess to record history: Truy xuất vào thông tin phạm tộiRecord check certification: phiếu lý lịch tư phápRecord check: phiếu lý lịch tư phápCriminal record report: phiếu lý lịch tư pháp

Ở Việt Nam, thường dùng các thuật ngữ sau để chỉ phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh:

Criminal record certificate: Phiếu lý lịch tư phápCriminal records: Phiếu lý lịch tư phápPolice check: Kiểm tra thông tin phạm tội từ cảnh sátCriminal background check: Phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tiếng Anh là gì?

Như vậy Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tiếng Anh có thể là Criminal Record Certificate No. 1 hoặc Criminal Record Type 1 hoặc có thể là Criminal Record Check No. 1. Tương tự

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 tiếng Anh là gì?

Như vậy Phiếu lý lịch tư pháp số 2 tiếng Anh có thể là Criminal Record Certificate No. 2 hoặc Criminal Record Type 2 hoặc có thể là Criminal Record Check No. 2.

Bạn đang xem: Background check là gì

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 bằng tiếng Anh

Form No. 07/2013/TT-LLTP

People’s committee of Ho Chi Minh city

Department of Justice

——-

No. 31010 /STP-LLTP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, December 7, 2016

 CRIMINAL RECORD CHECK No.

Xem thêm: Chỉ Số Iv Pokemon Là Gì ? Cách Để Pokemon Trở Nên Mạnh Hơn! &Ndash; Nshop

2

 Criminal Record Check No. 02 01/2016 (Circular No. 13/2011/TT-BTP) XBTP

Pursuant to the law on criminal record dated June 17, 2009;

Pursuant to the governmental decree No. 111/2010/ND-CP dated November 23, 2010 providing detailed regulations and implementation instructions of some articles of the law on criminal record;

Pursuant to the circular No. 13/2011/TT-BTP dated June 27, 2011 by the Minister of Justice on promulgation and use instructions of forms and criminal record register,

Pursuant to the circular No. 16/2013/TT-BTP dated November 11, 2013 by the Minister of Justice on amending and supplementing some articles of the circular No. 13/2011/TT-BTP dated June 27, 2011 by the Minister of Justice on promulgation and use instructions of forms and register of criminal record;

THIS IS HEREBY TO CERTIFY:

Full name: NGUYEN TONG HOANG KHANH 2. Sex: MaleDate and birth: March 2, 1994Place of birth: Ho Chi Minh CityNationality: VietnamPermanent residence: 32/30A Bach Dang, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh CityTemporary residence: //Identity card / Passport / Citizen’s identity card: Identity card No. 025000917

Date of issue: September 4, 2008 Place of issue: Police of Ho Chi Minh City

Father’s full name: Nguyen Thi Mother’s full name: Tong Thi Thanh Thuy Spouse’s full name: // Status of previous convictions: there’s no conviction Information about prohibition on taking over positions, setting up, managing an enterprise or co-operative

No information found.

Made by

Dinh Hoang Bao Tran

On behalf of Director

Head of Civil Records Office

Hoang Thi Huong Lan

Page 1

(This check consists of 1 page)

Bản chất giống nhau của phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh

Mặc dù thuật ngữ dùng có khác nhau giữa tiếng Anh của các phiếu lý lịch tư pháp ở các quốc gia có khác nhau, điểm giống nhau là: phải nếu ra được nhân sự có phạm tôi hay không phạm tội phải ghi ra rõ ràng. Có quốc gia ghi là không có thông tin phạm tội, có quốc gia ghi là đối tượng không gây nguy hiểm gì cho an ninh, hòa bình của quốc gia….Còn nếu có phạm tội thì ghi rõ tội danh gì và hiện có xóa án tích hay không…

Như vậy, Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt đã giới thiệu bài viết này để trả lời được Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? và có rất nhiều cách dịch tiếng Anh khác nhau cho câu hỏi này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *