Dưới đó là hầu như mẫu mã câu bao gồm cất từ bỏ "at any rate", vào bộ từ bỏ điển Từ điển Anh - tekkenbasara.mobiệt. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo hồ hết chủng loại câu này để tại vị câu trong tình huống đề xuất đặt câu với từ at any rate, hoặc xem thêm ngữ chình ảnh thực hiện từ at any rate trong bộ trường đoản cú điển Từ điển Anh - tekkenbasara.mobiệt

1. No animal or insect, at any rate.

Bạn đang xem: At any rate là gì

Không sinh vật giỏi sâu bọ như thế nào bay được.

2. I am glad that the partridge gets fed, at any rate.

Tôi phấn kích rằng chyên ổn đa đa được mang đến ăn uống, ở tầm mức như thế nào.

3. At any rate, after three months Moses’ parents could no longer conceal hlặng.

Dù sao chăng nữa, sau bố tháng, bố mẹ Môi-se không thể giấu giếm được nữa.

4. 4:14) At any rate, Paul shook off the venomous serpent & was unharmed.

Dù sao đi nữa, Phao-lô vẩy bé rắn độc vào lửa nhưng mà không thể hấn gì.

5. At any rate, the town was quickly lost again, perhaps as early as the 1410s.

Tuy nhiên ấu đế lại mất sớm hơn cha mình chắc rằng vào thời gian năm 1407.

6. At any rate, death is a troubling, frightening sự kiện, and the fear of death is universal.

Dù sao chăng nữa, sự chết là một trong trở nên nạm gây lo lắng, đáng tởm, với là một nỗi sợ hãi chung.

Xem thêm: Hệ Thống Ips Là Gì ? Giải Đáp Những Thắc Mắc Về Ips Là Hệ Thống Là Gì ?

7. "At any rate I"ll never go THERE again!"said Alice as she picked her way through the wood.

" Alice Khi cô chọn Theo phong cách của bản thân mình trải qua mộc.

8. At any rate, the assertion that the papacy was founded by Jesus is simply not supported in the Bible.

Dầu sao đi nữa, Kinh-thánh chỉ đơn giản không ủng hộ vấn đề nhận định rằng Giê-su sẽ sáng lập công tác giáo hoàng.

9. At any rate, Elijah “began lớn go for his soul” —he ran for his life. —1 Ki. 18:4; 19:3.

Dù gì đi nữa, Ê-li đã “chạy đi đặng cứu mạng-sinh sống mình”.—1 Vua 18:4; 19:3.

10. At any rate, for the sake of simplithành phố, in this article we will refer khổng lồ the abuser in the male gender.

Để dễ dàng, trong bài xích này công ty chúng tôi xem bạn đối xử thô bạo là phái nam.

11. At any rate, the tekkenbasara.mobictories they achieved were deemed sufficient for Emperor Commodus lớn claim the tekkenbasara.mobictory title "Germanicus Maximus" in mid-182.

Ở một mức làm sao, mọi chiến thắng mà người ta vẫn giành được xem như là đủ nhằm Commodus tự rước tước đoạt hiệu "Germanicus Maximus" mang lại bạn dạng thân bản thân vào giữa năm 182.

12. At any rate, by reading or quoting directly from the Scriptures, Jesus gave sầu Peter and the others an opportunity khổng lồ respond from their hearts.

Dù bằng cách như thế nào đi nữa, hiểu trực tiếp hoặc trích dẫn ngulặng văn uống tự Kinch Thánh, Chúa Giê-su mang đến Phi-e-rơ với đầy đủ đệ tử không giống tất cả cơ hội thể hiện lòng mình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *