Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân là sự nghiệp của toàn thể quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt và tham mưu.


Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cần phải có sức mạnh tổng hợp. Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp là phải có được nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. An ninh nhân dân là một trong những yếu tố để đảm bảo nền anh ninh đối nội của một quốc gia cũng là căn cứ, cơ sở để Đảng và Nhà nước dựa vào đó để xây dựng chính sách phát triển sao cho phù hợp.

Bạn đang xem: An ninh nhân dân là gì

Vậy bản chất an ninh nhân dân là gì? Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới vấn đề này để quý khách hàng tham khảo.

An ninh nhân dân là gì?

Trước khi tìm hiểu an ninh nhân dân là gì thì cần hiểu an ninh là gì?

An ninh là tình trạng yên ổn, không lộn xộn, không nguy hiểm hoặc là trạng thái “bình yên” của nhà nước, sự “ổn định” vững chắc của chế độ xã hội.Nhìn chung, có thể hiểu an ninh là trạng thái bình yên, không bị đe dọa và nguy hiểm.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật An ninh Quốc gia 2004: Nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt.

Như vậy, bản chất của nền an ninh nhân dân là sức mạnh tổng hợp về cả tinh thần và vật chất, là truyền thống dựng nước, giữ nước cùng sức mạnh của khối đại đoàn kết của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ anh ninh quốc gia.

Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân là sự nghiệp của toàn thể quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt và tham mưu.

Xem thêm: Ban Tổ Chức Sự Kiện Tiếng Anh Là Gì ? Một Số Thuật Ngữ Chuyên Ngành

*

Xây dựng an ninh nhân và thế trận anh ninh nhân dân

Sau khi đã hiểu rõ an ninh nhân dân là gì? Thì việc xây dựng an ninh nhân dân cũng như thế trận an ninh nhân dân ở nước ta là vấn đề cần tìm hiểu.

– Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân bao gồm việc vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh té, văn hóa, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

– Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

– Tập trung xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân

– Tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực của nền an ninh nhân dân; phát triển công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại cho lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Phát triển lý luận, khoa học an ninh; chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh.

Bài viết với nội dung an ninh nhân dân là gì trên đây hy vọng đã phần nào gửi tới Quý bạn đọc những thông tin cần thiết nhất. Nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan tới vấn đề này, Quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *