Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự tekkenbasara.mobi.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Aftermath là gì

In the aftermath of the coup, steps were taken khổng lồ placate " warring " minorities, especially those of the oilproducing areas.
More to the point, in the aftermath of the financial crisis, non-statutory welfare expenditures decreased khổng lồ 7 per cent of overall labour costs.
The private sector, for its part, expanded from an initially smaller role, centred on manufacturing industry adjusting to the aftermath of war.
Not surprisingly, the aftermath of founding elections frequently brings about efforts khổng lồ introduce changes in electoral systems that would benefit the current incumbents.
It is noticeable that elite male costume changes much more markedly than female in the aftermath of conquest.
The provision of relief in the aftermath of the 1989 earthquake, for instance, was an important factor in their success.
Personal experience in managing acute compression fractures, their aftermath, and the bone pain syndrome, in osteoporosis.
The song"s recording date (1935) is misleading because there is evidence that the lyrics were composed in the immediate aftermath of the sự kiện.
Các ý kiến của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press tốt của những bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Coc ( Certificate Of Conformance Là Gì, Certificate Of Compliance

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *