Actionable là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu với giải đáp phương pháp áp dụng Actionable
*

Định nghĩa - Khái niệmActionable là gì?Actionable là 1 chỉ thị kinh doanh hoặc chiến lược đầu tư chi tiêu khả thi mà rất có thể xong xuôi sau đây sát. Các nhà làm chủ cùng nhà đầu tư của công ty luôn luôn nỗ lực xác minh phần nhiều chiến lược rất có thể thực hiện được, vị chúng rất có thể là điều kiện tiên quyết để xong xuôi các mục tiêu sau đây cùng giới thiệu các đưa ra quyết định cấp cho cao hơn.Actionable là Có Thể Hiện Thực Hoá.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực Kinc tế .Ý nghĩa - Giải thíchActionable nghĩa là Có Thể Hiện Thực Hoá.lấy ví dụ, một quỹ cứu giúp hoàn toàn có thể dành riêng một mon để nghiên cứu và phân tích một chủ thể, nhưng mà chỉ Khi chuẩn bị có thanh toán thực tiễn nhằm mục đích tải cổ phiếu, quyết định này bắt đầu vươn lên là "rất có thể hiện tại hoá".

Định nghĩa - Khái niệmActionable là gì?Actionable là 1 trong những chỉ thị kinh doanh hoặc kế hoạch đầu tư khả thi nhưng mà rất có thể xong về sau ngay gần. Các công ty làm chủ và nhà đầu tư của công ty luôn cố gắng xác minh các kế hoạch rất có thể thực hiện được, do chúng có thể là điều kiện tiên quyết nhằm xong xuôi các mục tiêu sau đây cùng đưa ra các quyết định cấp cao hơn nữa.Actionable là Có Thể Hiện Thực Hoá.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .Ý nghĩa - Giải thíchActionable nghĩa là Có Thể Hiện Thực Hoá.lấy một ví dụ, một quỹ tương trợ hoàn toàn có thể dành một mon để phân tích một đơn vị, nhưng mà chỉ khi chuẩn bị bao gồm giao dịch thanh toán thực tế nhằm mục đích thiết lập CP, ra quyết định này mới vươn lên là "rất có thể lúc này hoá".

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *